Beleid

Hieronder vindt u alle documenten met betrekking tot ons beleid.

Pedagogisch beleidsplan

Klachten
procedure

Protocollen

Inspectierapport

Oudercommissie

LRK nummer en andere gegevens

Kinderopvang
toeslag